BẢNG GIÁ TÊN MIỀN

Đăng ký tên miền thương hiệu giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy bạn trên Internet.

TÊN MIỀN QUỐC TẾ

Tên miền Quốc Tế Khởi tạo tên miền Giá đăng ký tên miền Năm tiếp theo
.com Miễn phí 360.000 đ 360.000 đ
.net Miễn phí 360.000 đ 360.000 đ
.org Miễn phí 505.000 đ 505.000 đ
.info Miễn phí 480.000 đ 480.000 đ
.biz Miễn phí 480.000 đ 480.000 đ
.ws Miễn phí 755.000 đ 755.000 đ
.top Miễn phí 308.000 đ 308.000 đ
.xyz Miễn phí 360.000 đ 360.000 đ
.shop Miễn phí 890.000 đ 890.000 đ

TÊN MIỀN VIỆT NAM

Tên miền Quốc Tế Giá đăng ký tên miền Năm tiếp theo
.vn 850.000 đ 510.000 đ
.net.vn/ .biz.vn/ .com.vn 750.000 đ 400.000 đ
.gov.vn/ .org.vn/ .edu.vn/ .info.vn/ .pro.vn/ .health.vn/ .ac.vn 550.000 đ 400.000 đ
.name.vn  550.000 đ 300.000 đ
.int.vn 100.000 đ 70.000 đ