BẢNG GIÁ TÊN MIỀN

Đăng ký tên miền thương hiệu giúp khách hàng dễ dàng tìm thấy bạn trên Internet.

TÊN MIỀN QUỐC TẾ

Tên miền Quốc Tế Khởi tạo tên miền Giá đăng ký tên miền Năm tiếp theo
.com Miễn phí 372.900 đ 372.900 đ
.net Miễn phí 383.900 đ 383.900 đ
.org Miễn phí 394.900 đ 394.900 đ
.info Miễn phí 592.900 đ 592.900 đ
.biz Miễn phí 493.900 đ 493.900 đ
.ws Miễn phí 754.600 đ 754.600 đ
.top Miễn phí 308.000 đ 308.000 đ
.xyz Miễn phí 350.900 đ 350.900 đ
.shop Miễn phí 889.900 đ 889.900 đ

TÊN MIỀN VIỆT NAM

Tên miền Quốc Tế Giá đăng ký tên miền Năm tiếp theo
.vn 850.000 đ 510.000 đ
.net.vn/ .biz.vn/ .com.vn 750.000 đ 400.000 đ
.gov.vn/ .org.vn/ .edu.vn/ .info.vn/ .pro.vn/ .health.vn/ .ac.vn 550.000 đ 400.000 đ
.name.vn  550.000 đ 300.000 đ
.int.vn 100.000 đ 70.000 đ